KGFB

Általános tájékoztató a kötelezőről.:
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás az általunk másoknak okozott károk megtérítését szolgálja a gépjármű üzemeltetése során. A kötelező biztosítás megkötésére minden gépjármű üzembentartója kötelezett a vásárlás napjától az eladás napjáig. A biztosítási díjunk befizetése fedezi a másik félnek okozott károkat. Károkozás esetén a biztosítottnak 5 munkanapon belül be kell jelentenie a biztosítójához az adott káreseményt, a károsultnak pedig 30 napja van megtennie ezt.

Jogszabályok:
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás törvényileg szabályozott biztosítás. Jelenleg a 2009. évi LXII törvény szabályozza, amely minden lényeges információt tartalmaz a kgfb-ről . A törvény mellett van egy pénzügyminisztériumi rendelet, a 20/2009-es PM rendelet, a 2011-től alkalmazandó gépjármű-kategóriákról, valamint egy nemzetgazdasági minisztériumi rendelet, a 21/2011-es NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, és a kártörténeti igazolás kiadásának szabályairól.
Tovább a kötelező biztosítás kalkulátorhoz »

B/M rendszer

Bonus/Malus rendszer:
Amennyiben kármentesen vezetünk, a biztosítók díjkedvezménnyel jutalmaznak minket (bonus), ha kárt okozunk, akkor pedig díjtöbblet (malus) megfizetésére köteleznek. A bonus/malus rendszer alá tartozó gépjárművek: személygépkocsi, tehergépkocsi, motorkerékpár, autóbusz, vontató, mezőgazdasági vontató. A bonus/malus rendszer egy alap szintet (A00), 10 bonus fokozatot, és 4 malus fokozatot tartalmaz. Ahhoz, hogy szerződésünk bonus/malus besorolása a következő biztosítási időszakra egy osztályt emelkedjen, a kgfb szerződésnek legalább 270 napig hatályosnak, és a teljes időszakban kármentesnek kell lennie. Amennyiben kárt okozunk, személygépkocsi és motorkerékpár esetén 2 fokozattal, a többi gépjármű kategória esetén egy fokozattal esik vissza besorolásunk.
Bonus/Malus nyilatkozat:
Kgfb szerződéskötéskor nyilatkoznia kell a szerződőnek, hogy a Bonus/Malus rendszerbe:
1. Új belépő: 2 éven belül nem volt KGFB szerződése azonos gépjármű-kategóriában.
2. Nem új belépő: 2 éven belül volt KGFB szerződése azonos gépjármű-kategóriában, ebben az esetben a Bonus/Malus fokozat átörökíthető az új gépjárműre.
3. Párhuzamos üzemeltető: Jelenleg is szerződője ugyanazon gépjármű-kategóriában kötelező biztosításnak. A szerződés A00-ban köthető meg.
Tovább a kötelező biztosítás kalkulátorhoz »

Díjfizetés:

Díjhirdetés:
A biztosítók számára megnyílt a lehetőség arra, hogy év közben bármikor díjat hirdessenek. A 2012. december 31-ig hatályban lévő jogszabályi kötelezettség szerint az évi egyszeri tarifahirdetésnek a biztosító saját weboldalán, valamint két országos napilapban kellett megjelennie. Az évközi díjtarifák a meghirdetés napjától számított 60. nap után, egy előre meghatározott napon lépnek hatályba, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) honlapján, saját honlapjukon, valamint a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) honlapján.
A szabályozás értelmében a biztosítók évente többször is hirdethetnek díjat, azonban egy adott napra vonatkozóan csak egy díjtarifa lehet érvényben.
Tovább a kötelező biztosítás kalkulátorhoz »

Megszűnés:

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megszűnhet érdekmúlással (tulajdonjog változás, üzembentartó bejegyzés, forgalomból történő kivonás, biztosítási esemény bekövetkezésének ellehetetlenülése, gépjármű megsemmisülése, szerződő halála), ebben az esetben az érdek megszűnését hatósági vagy egyéb okirattal igazolni kell. A KGFB megszűnhet évfordulós felmondással. A felmondásra mindkét félnek lehetősége van, amennyiben az írásos dokumentumot 30 nappal az évforduló előtt eljuttatja biztosítójához. A díjnemfizetéssel megszűnt szerződések esetében az adott biztosítási időszak alatt csak ugyanoda kötheti meg a szerződését az ügyfél, ahol előző szerződése megszűnt.

Fedezetlenségi díj

A biztosítás megkötése minden üzembentartó kötelessége, amennyiben nem fizetjük biztosítási díjunkat, szerződésünk díjnemfizetési okkal megszűnik, és a díjjal rendezetlen időszakra ún. fedezetlenségi díjat kell fizetnünk. A fedezetlenségi díjat az a biztosító köteles beszedni és kiszámolni, akinél újrakötjük szerződésünket. A fedezetlenségi díj mértékét jármű-kategóriák szerint egységesen, évenként meghatározzák a KGFB díjak meghirdetésével egy időben, minden év október 30-ig.
Tovább a kötelező biztosítás kalkulátorhoz »

Zöldkártya

Nemzetközi Zöldkártya

A Nemzetközi Zöldkártya egy gépjármű felelősségbiztosítási bizonylat, amellyel külföldön igazolni tudjuk kötelező gépjármű-felelősségbiztosításunk meglétét. A zöldkártyát igényelni tudjuk a biztosítónknál, valamint az alkuszi közvetítéssel kötött szerződések esetében az alkusztól is. A zöldkártyát a biztosítási fedezet fennállásának utolsó napjáig állítják ki (díjjal rendezett időszak+30 nap).

Rendszámegyezmény:

A rendszámegyezményben részt vevő országok esetében nincs szükség zöldkártyára. Ezekben az országokban a gépjárművön elhelyezett országjelzést, és a telephely szerinti ország hatósági jelzését fogadják el.

Az alábbi tagállamok és országok csatlakoztak az egyezményhez:
Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia és Feröer Szigetek, Észtország, Finnország, Franciaország és Monaco, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Nagy Britannia, Észak-Írország, Channel-szigetek, Gibraltár és Man Szigete, Németország, Norvégia, Olaszország, Vatikán és San Marino, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia és Montenegró, Szlovákia, Szlovénia.
Tovább a kötelező biztosítás kalkulátorhoz »

KGFB kötés

A szerződés megkötésére néhány perc alatt lehetősége van.

1. Díjszámítási alapadatok megadása: gépjármű, szerződő adatai.
2. Kedvezmények bejelölése
3. Biztosítási ajánlatok megtekintése, ’megkötöm’ gombra kattintás.
4. Belépés/Regisztráció: Amennyiben nem rendelkezik regisztrációval honlapunkon, a szerződés megkötéséhez szükséges megtennie ezt.
5. A szerződő és a gépjármű részletes adatainak megadása.
6. Adatok ellenőrzése, alkuszi megbízás letöltése: A szerződés megkötéséhez szükségünk van az Ön által aláírt alkuszi megbízásra. Az alkuszi megbízás beérkezése után elkészítjük biztosítási ajánlatát, amelyet eljuttatunk választott biztosítójához. Amennyiben megköti nálunk kötelező biztosítását és az aláírt alkuszi megbízását november 27-ig visszajuttatja hozzánk, a felmondással sem kell törődnie, cégünk elintézi Ön helyett.
Tovább a kötelező biztosítás kalkulátorhoz »

Tudta Ön?

Tudta Ön, hogy amennyiben 2010. január 1-je után vásárolt gépjárművet és kötött kötelező biztosítást, akkor az Ön biztosítási évfordulója nem január 1., hanem a kockázatviselés kezdete után pontosan egy évvel van (pl. ha 2012. február 23-án vásárolt gépjárművet és kötött kötelező biztosítást, akkor az Ön következő biztosítási évfordulója 2013. február 23-a.)?
Tovább a kötelező biztosítás kalkulátorhoz »

kgfb kalkulátor kgfb díjszámítás kgfb 2013 kgfb váltás biztosítás kgfb biztosítás kalkulátor kötelezõ biztosítás kötelezõ biztosítás 2013 kgfb felmondás kötelezõ kalkulátor kötelezõ 2013 kötelezõ 2013 kalkulátor kötelezõ biztosítás váltás Astra Biztosító Allianz Biztosító Zrt. K&H Biztosító Zrt. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Signal Biztosító Zrt. Magyar Posta Biztosító Zrt. Union Biztosító Zrt. Generali-Providencia Biztosító Zrt. Genertel Biztosító Zrt. Uniqa Biztosító Zrt. Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe April CEE Development Kft. Groupama Garancia Biztosító Zrt. Mondial Assistance International AG AXA Biztosító Zrt. Közlekedési Biztosító Egyesület QBE Insurance (Europe) Limited Magyarország Európai Utazási Biztosító Zrt. MKB Általános Biztosító Zrt. Wáberer Hungária Biztosító Zrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
Jelen oldal használata során szerződés, kötelezettség szerződés megkötésére nem jön létre, az oldalon közzétett információk nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek. A biztosításközvetítés a biztositok.hu oldalon történik.  © Copyright. Minden jog fenntartva. Biztosítók.hu Alkusz Kft.